ไอซีทีบิซ : บริการไอทีสำหรับธุรกิจ,โปรแกรมบัญชี Express,โปรแกรมบัญชี CD Organizer,WinSpeed,BusinessPlus ระบบโปรแกรมบัญชี online บริการวางระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ SME,บริการฝึกอบรม VPN ,Online Marketig ,การทำตลาดออนไลน์,การฝึกอบรมสัมนาทางด้านไอที และ IT สำหรับองค์กรธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่ใช้ชีวิตอยู่กับระบบไอทีและอินเตอร์เน็ต
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชี Express
เทคนิคการใช้งานโปรแกรม
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
VDO สอนการใช้งาน
DOWNLOAD แบบฟอร์ม
บริการวางระบบบัญชี
บริการอบรมนอกสถานที่
บริการแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณี
บริการพิเศษรายปี (M/A)
 
โปรแกรมบัญชี express set
 
ชุดโปรแกรม Express ประกอบด้วย
 

1. CD ชุดติดตั้งโปรแกรม Express พร้อม Serial Number

2. CD สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี express
3. หนังสือคู่มือสอนการใช้งานภาษาไทย กรณี Verson Thai/Eng จะมีคูมือภาษาอังกฤษให้ 1 เล่ม
 
โปรแกรมบัญชี Epxress Demo Download
หน้าแรก
       
เคล็ด (ไม่) ลับการใช้งานโปรแกรม
1 ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2 การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3 การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4 ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5 ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6 การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7 ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8 ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9 Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10 ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11 ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12 วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13 วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14 วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15 การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16 วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17 วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18 ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19 ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20 ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21 พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22 วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23 การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24 จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25 การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26 ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27 ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
 
ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express

ในระบบปฏิบัติการ Windows นับตั้งแต่ Windows XP จะมีระบบความปลอดภัยที่ใช้ตรวจสอบการเรียกใช้งานไฟล์หรือโปรแกรมต่างๆ ของผู้ใช้ เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบและทำการยืนยันว่าจะเปิดไฟล์หรือโปรแกรมที่ Windows ไม่รู้จักนี้หรือไม่ (ดังรูป) 

Image

ซึ่งตรงนี้แม้ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยที่ดี แต่ก็อาจจะสร้างความรำคาญหรือความไม่สะดวกให้กับการเปิดใช้โปรแกรมที่คุณอาจ จะต้องเปิดใช้งานบ่อยๆ เช่น โปรแกรมบัญชี Express :)

ในบทความนี้ผมจะแนะนำวิธีการกำจัดหน้าจอแจ้งเตือน Security Warning ของ Windows เพื่อให้การเปิดใช้งานโปรแกรม Express ทำได้สะดวกยิ่งขึ้น

1. จากรูปที่แจ้งเตือนขึ้นมานี้ ให้คุณจำชื่อโฟลเดอร์หรือไอพีแอดเดรสที่ปรากฏตรงบรรทัด From เอาไว้ก่อนครับ

Image

2. จากนั้นเปิดโปรแกรม Internet Explorer (หรือ IE) ขึ้นมา คลิกเข้าไปที่เมนู Tools เลือกที่ Internet Options

Image

3. คลิกที่แท็บ Security และคลิกที่คำว่า Local intranet และ Sites ตามลำดับ

Image

4. ถ้ามีหน้าต่าง Local Intranet แสดงขึ้นมาดังรูป ให้คลิกที่ปุ่ม Advanced (บางท่านอาจจะไม่มีหน้าจอนี้แสดงขึ้นมา ก็ให้ทำในข้อถัดไปได้เลยครับ)

Image

5. ให้คุณป้อนชื่อโฟลเดอร์หรือเลขไอพีแอดเดรสที่คุณจดไว้ตามข้อ 1. เข้าไปในบรรทัด Add this website to the zone: ดังรูป และคลิกที่ปุ่ม Add ด้านหลัง ซึ่ง Windows จะแปลงค่าไดร์ฟหรือโฟลเดอร์ที่เราป้อนเข้าไปเป็นชื่อคอมพิวเตอร์ให้โดย อัตโนมัติ 

Image

Image

6. เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Close และปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าจอ Internet Options ไป

7. ทดสอบเรียกเข้าโปรแกรม Express อีกครั้งหนึ่ง ก็จะไม่ปรากฏหน้าจอเตือน Security Warning ขึ้นมากวนใจอีกครับ

 

วิธีที่ 2

แต่หากแก้ไขตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว หน้าจอ Security Warning ยังคงปรากฏขึ้นมาอีก ให้ปฏิบัติดังนี้ครับ

1. คลิกปุ่ม Start เลือกคำสั่ง Run และพิมพ์คำสั่ง GPEDIT.MSC จากนั้นกดปุ่ม จะปรากฏหน้าจอ Local Group Policy Editor ขึ้นมาดังรูป

Image

2. ให้คลิกเข้าที่ Local Computer Policy -> User Configuration -> Administrative Templates ตามลำดับ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่คำว่า Windows Components ในหน้าต่างด้านขวา

Image

3. ดับเบิ้ลคลิกที่ Attachment Manager ดังรูป

Image

4. ดับเบิ้ลคลิกที่ Inclusion list for low file types จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้เรากำหนดค่านามสกุลของไฟล์ที่จะให้ระบบปฏิบัติการ Windows ถือว่าเป็นไฟล์ที่มีความเสี่ยงน้อย ไม่ต้องแจ้งเตือนขึ้นมาเวลาเรียกใช้งาน ในเราป้อนคำว่า *.exe เข้าไปที่ช่อง Specify low risk extension แต่ถ้าภายในช่องดังกล่าวมีค่าใดๆ กำหนดไว้แล้ว ให้เพิ่มเครื่องหมาย ;*.exe เข้าไปดังรูป

Image

5. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม OK ปิดหน้าจอนี้ไป และปิดหน้าจอ Local Group Policy Editor ไปด้วย แล้วจึงทดลองเรียกเข้าโปรแกรม Express อีกครั้งหนึ่ง

   
   

โปรแกรม express online , โปรแกรมบัญชี express ,ระบบบัญชี express ผ่านเน็ต, โปรแกรม express ระหว่างสาขา,ระบบ express online ,Express Online ระหว่างสาขา ,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express รับวางระบบ express และ Network

CopyRight 2012© www.ictbiz.co.th
Contact Us : online@ictbiz.co.th