ไอซีทีบิซ : บริการไอทีสำหรับธุรกิจ,โปรแกรมบัญชี Express,โปรแกรมบัญชี CD Organizer,WinSpeed,BusinessPlus ระบบโปรแกรมบัญชี online บริการวางระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ SME,บริการฝึกอบรม VPN ,Online Marketig ,การทำตลาดออนไลน์,การฝึกอบรมสัมนาทางด้านไอที และ IT สำหรับองค์กรธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่ใช้ชีวิตอยู่กับระบบไอทีและอินเตอร์เน็ต
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชี Express
เทคนิคการใช้งานโปรแกรม
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
VDO สอนการใช้งาน
DOWNLOAD แบบฟอร์ม
บริการวางระบบบัญชี
บริการอบรมนอกสถานที่
บริการแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณี
บริการพิเศษรายปี (M/A)
 
โปรแกรมบัญชี express set
 
ชุดโปรแกรม Express ประกอบด้วย
 

1. CD ชุดติดตั้งโปรแกรม Express พร้อม Serial Number

2. CD สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี express
3. หนังสือคู่มือสอนการใช้งานภาษาไทย กรณี Verson Thai/Eng จะมีคูมือภาษาอังกฤษให้ 1 เล่ม
 
โปรแกรมบัญชี Epxress Demo Download
หน้าแรก
       
เคล็ด (ไม่) ลับการใช้งานโปรแกรม
1 ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2 การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3 การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4 ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5 ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6 การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7 ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8 ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9 Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10 ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11 ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12 วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13 วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14 วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15 การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16 วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17 วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18 ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19 ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20 ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21 พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22 วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23 การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24 จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25 การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26 ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27 ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
 
ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น

ปกติแล้วเมื่อเรา install โปรแกรมexpressเสร็จค่า default ของตัวโปรแกรม express จะตั้งค่าเป็นขนาดตัวอักษรของเมนูและขนาดตัวอักษรของข้อมูลอยู่ที่ 10 point แต่ถ้าผู้ใช้รู้สึกว่าขนาดของตัวอักษรของโปรแกรมมีขนาดเล็กไปเราสามารถปรับ ขนาดของตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้  โดยไปเข้าที่หัวข้อ เมนูอื่น->ตั้งขนาดตัวอักษรของเมนูและข้อความบนจอภาพ

 

Image
  
เมื่อเราคลิกเข้ามาค่าdefault ของเมนูนี้จะตั้งไว้ที่ 10 point

Image 

ซึ่งเราสามารถปรับขนาดของตัวอักษรได้ด้วยกัน 2 ตำแหน่ง
1. ขนาดตัวอักษรของเมนู  
ขนาดปกติของโปรแกรม (10 point หนา)

Image 

เราสามารถปรับเปลี่ยนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ จากตัวอย่างผมจะขอปรับให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็น 
12 point(หนา)

Image 

แต่สำหรับบางท่านอาจไม่ชอบตัวหนาอาจเปลี่ยนเป็น 12 point(บาง)ก็สามารถทำได้

Image 
      
2. ขนาดตัวอักษรของข้อมูล
ขนาดปกติของโปรแกรม (10 point บาง)

Image 

เช่น เดียวกันครับเราสามารถปรับขนาดตัวอักษรของข้อมูลได้เช่นกันในที่นี้ผมขอยก ตัวอย่าง  10point(หนา)ซึ่งเป็นขนาดใหญ่สุดที่โปรแกรมสามารถปรับได้แล้ว

Image 
       
     ขออธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อการปรับขนาดตัวอักษร
          
Image

-    Apply (เฉพาะตัวฉัน) หมายถึง ปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษรของเมนูและตัวอักษรของข้อมูล เฉพาะรหัสผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานกำลังใช้อยู่เท่านั้น
-    Apply ให้คนในกลุ่มของฉัน(ที่ยังไม่เคยถูก Set) หมายถึง ปรับเปลี่ยนเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานระบบของ User ที่ login เข้าในโปรแกรมเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น เข้าโปรแกรมด้วยรหัส BIT9 และ BIT9 นั้นอยู่ในกลุ่ม "แผนกบัญชี" ถ้าเราเลือกข้อนี้จะมีผลกับ User ท่านอื่นที่อยู่ในกลุ่ม "แผนกบัญชี" ทั้งกลุ่ม
-    Apply ให้กับทุกคน(ที่ยังไม่เคยถูกSet) หมายถึง ปรับเปลี่ยนให้กับทุก ๆ รหัสผู้ใช้งาน ที่ยังไม่เคยเข้ามาปรับเปลี่ยนในหัวข้อนี้เลย

   
   

โปรแกรม express online , โปรแกรมบัญชี express ,ระบบบัญชี express ผ่านเน็ต, โปรแกรม express ระหว่างสาขา,ระบบ express online ,Express Online ระหว่างสาขา ,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express รับวางระบบ express และ Network

CopyRight 2012© www.ictbiz.co.th
Contact Us : online@ictbiz.co.th