ไอซีทีบิซ : บริการไอทีสำหรับธุรกิจ,โปรแกรมบัญชี Express,โปรแกรมบัญชี CD Organizer,WinSpeed,BusinessPlus ระบบโปรแกรมบัญชี online บริการวางระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ SME,บริการฝึกอบรม VPN ,Online Marketig ,การทำตลาดออนไลน์,การฝึกอบรมสัมนาทางด้านไอที และ IT สำหรับองค์กรธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่ใช้ชีวิตอยู่กับระบบไอทีและอินเตอร์เน็ต
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชี Express
เทคนิคการใช้งานโปรแกรม
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
VDO สอนการใช้งาน
DOWNLOAD แบบฟอร์ม
บริการวางระบบบัญชี
บริการอบรมนอกสถานที่
บริการแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณี
บริการพิเศษรายปี (M/A)
 
โปรแกรมบัญชี express set
 
ชุดโปรแกรม Express ประกอบด้วย
 

1. CD ชุดติดตั้งโปรแกรม Express พร้อม Serial Number

2. CD สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี express
3. หนังสือคู่มือสอนการใช้งานภาษาไทย กรณี Verson Thai/Eng จะมีคูมือภาษาอังกฤษให้ 1 เล่ม
 
โปรแกรมบัญชี Epxress Demo Download
หน้าแรก
       
เคล็ด (ไม่) ลับการใช้งานโปรแกรม
1 ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2 การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3 การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4 ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5 ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6 การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7 ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8 ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9 Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10 ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11 ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12 วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13 วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14 วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15 การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16 วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17 วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18 ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19 ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20 ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21 พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22 วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23 การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24 จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25 การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26 ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27 ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
 
วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet

จากบทความเรื่อง ยื่นภาษีผ่าน Internetเนื่องจากมีขั้นตอนในการปฏิบัติหลายขั้นตอน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ ในกรณีที่ทำผิดวิธี ดังนั้นในบทความนี้จะช่วยเสริมวิธีการแก้ไขปัญหา หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

 

1.  เกิดข้อผิดพลาด ข้อมูลมีอักขระไม่ถูกต้องในบรรทัดที่ 1
        
หลังจากใส่รหัสผู้ใช้ แล้วตกลง จะมี ข้อความเตือน ดังรูป

Image

Image


สาเหตุ เวลาพิมพ์เป็น Text File ในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส ไปเลือกเป็น แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน (SDF File) ที่ถูกต้องเลือกเป็น Text File ซึ่งสังเกต จากเวลาไปเปิดโปรแกรม NotePad จะมีเครื่องหมาย " นี้ ดังรูปด้านล่าง ซึ่งถ้าเลือกเป็น Text File จะไม่มีเครื่องหมาย " นี้

Image

2.  เกิดข้อผิดพลาด กรุณาระบุจำนวนตัวอักษรลำดับที่

หลังจาก เลือกโอนย้ายข้อมูล แล้วขึ้น ข้อความตามรูป

Image


สาเหตุ  เพราะหน้าแรกตรง คอลัมน์ รหัสข้อมูล ในบรรทัด ขนาดความยาวของข้อมูลคงที่ ติ๊กไว้

Image


วิธีแก้ไข ต้องเครื่องหมายติ๊ก ออก แล้วใส่เป็นเครื่องหมาย ไปป์แทน

Image3. เกิดข้อผิดพลาด รหัสผู้ใช้ไม่ถูกต้อง

Image


เกิดจากในบรรทัด รหัสผู้ใช้ ต้องใส่รหัสประจำตัวผู้เสียภาษีตามด้วยรหัสสาขา เช่น 3101888690000

  
4. หลังจากใส่รหัสผู้ใช้และสาขาแล้ว เกิดข้อผิดพลาด  ขึ้นเดือน/ปีที่จ่ายไม่ถูกต้องบรรทัดที่1
       

Image


สาเหตุ เพราะในบรรทัดที่ 16 วดป.ที่จ่าย คอลัมน์ dd-mm-yyyy  ต้องเปลี่ยนเป็น dd/mm/yyyy ตามรูป

Image


5. เกิดข้อผิดพลาด แฟ้มข้อมูลไม่ถูกต้อง

สาเหตุ เกิดจากแนบไฟล์ xxx.text ที่ Save จากเอ็กซ์เพรสไปเลย โดยไม่ได้ผ่านโปรแกรมโอนข้อมูลของสรรพากรก่อน 

   
   

โปรแกรม express online , โปรแกรมบัญชี express ,ระบบบัญชี express ผ่านเน็ต, โปรแกรม express ระหว่างสาขา,ระบบ express online ,Express Online ระหว่างสาขา ,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express รับวางระบบ express และ Network

CopyRight 2012© www.ictbiz.co.th
Contact Us : online@ictbiz.co.th