ไอซีทีบิซ : บริการไอทีสำหรับธุรกิจ,โปรแกรมบัญชี Express,โปรแกรมบัญชี CD Organizer,WinSpeed,BusinessPlus ระบบโปรแกรมบัญชี online บริการวางระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ SME,บริการฝึกอบรม VPN ,Online Marketig ,การทำตลาดออนไลน์,การฝึกอบรมสัมนาทางด้านไอที และ IT สำหรับองค์กรธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่ใช้ชีวิตอยู่กับระบบไอทีและอินเตอร์เน็ต
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชี Express
เทคนิคการใช้งานโปรแกรม
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
VDO สอนการใช้งาน
DOWNLOAD แบบฟอร์ม
บริการวางระบบบัญชี
บริการอบรมนอกสถานที่
บริการแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณี
บริการพิเศษรายปี (M/A)
 
โปรแกรมบัญชี express set
 
ชุดโปรแกรม Express ประกอบด้วย
 

1. CD ชุดติดตั้งโปรแกรม Express พร้อม Serial Number

2. CD สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี express
3. หนังสือคู่มือสอนการใช้งานภาษาไทย กรณี Verson Thai/Eng จะมีคูมือภาษาอังกฤษให้ 1 เล่ม
 
โปรแกรมบัญชี Epxress Demo Download
หน้าแรก
       
เคล็ด (ไม่) ลับการใช้งานโปรแกรม
1 ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2 การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3 การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4 ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5 ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6 การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7 ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8 ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9 Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10 ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11 ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12 วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13 วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14 วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15 การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16 วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17 วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18 ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19 ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20 ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21 พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22 วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23 การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24 จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25 การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26 ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27 ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
 
ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express

ในบทความนี้ จะขอยกตัวอย่างการบันทึกบัญชีของโปรแกรม Express จากหน้าจอขายเงินเชื่อนะคะ (หากเข้าใจแล้ว ในหน้าจออื่นๆ ก็จะมีหลักการทำงานเช่นเดียวกันค่ะ)

 Image

การบันทึกบัญชี ถ้าเป็นแบบ Periodic

Image 

การบันทึกบัญชี ถ้าเป็นแบบ Perpetual

Image 

เคยสงสัยไหมคะว่าที่เดบิต, เครดิต ดังกล่าวโปรแกรมไปหยิบเลขที่บัญชีจากที่ไหนมาบันทึกรายการให้ เรามาดูคำเฉลยกันค่ะ

ด้านเดบิต   "ลูกหนี้" ไม่ว่าจะเป็นวิธี Periodic หรือ Perpetual จะมองในหน้าจอรายละเอียดลูกค้า

Image

ด้านเครดิต   "รายได้จากการขาย" (ทั้ง Periodic และ Perpetual)  ถ้าเป็นการขายสินค้า(หมายถึงบันทึกขายโดยใช้รหัสสินค้าที่มาจากเมนูสินค้า ข้อที่ 2.รายละเอียดสินค้า) อันดับแรกโปรแกรมจะมองที่กลุ่มบัญชีสินค้าของสินค้ารหัสนั้น ๆ ตามตัวอย่างในรูปเป็นกลุ่มบัญชี "ST01"

Image

เราลองตามไปดูที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ 1.3.2 กลุ่มบัญชีสินค้า แล้วเลือกกลุ่มบัญชีสินค้า "ST01" ขึ้นมา แล้วดูในบรรทัด บ/ช ขายสินค้า ซึ่งถ้าในบรรทัดนี้มีเลขที่บัญชีอยู่ก็จะใช้เลขที่บัญชีตัวนี้ในการบันทึกบัญชีรายได้(ฝั่งเครดิต)

Image

แต่ถ้าหากในบรรทัดดังกล่าว ไม่ได้ใส่เลขที่บัญชีใด ๆ เอาไว้ โปรแกรมจะไปมองที่เมนูกำหนดเลขที่เอกสาร (เริ่มระบบ 4 แล้วดับเบิลคลิกที่เอกสารหมวด "IV" ขายเงินเชื่อ) ในบรรทัด Cr. ขายสินค้า

Image

และถ้าหากเมนูเริ่มระบบข้อ 4 นี้ไม่ได้ใส่ไว้อีก ลำดับถัดไป(สุดท้าย) ก็จะไปมองจากเมนูกำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน( เริ่มระบบ ข้อ 5.2) ในบรรทัดขายเงินเชื่อ

Image

ส่วนบัญชี "ภาษีขาย" หลักการบันทึกบัญชีของโปรแกรม อันดับแรกจะมองที่เมนูกำหนดเลขที่เอกสาร (เริ่มระบบ 4 แล้วดับเบิลคลิกที่เอกสารหมวด "IV" ขายเงินเชื่อ) บรรทัด ภาษีขาย

Image

ถ้าไม่ได้ระบุเอาไว้ ก็จะไปมองที่กำหนดเลขที่บัญชีเพื่อลงรายวัน (เริ่มระบบ 5.2) บรรทัดภาษีขาย

Image

 

การบันทึกบัญชี รับรู้ต้นทุนขาย (เฉพาะแบบ perpetual)

ถ้าเป็นการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual โปรแกรมจะมีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับรู้ต้นทุนสินค้าที่ขายด้วย โดย เดบิต:ต้นทุนขาย และ เครดิต:สินค้า

ทั้ง 2 บัญชีนี้โปรแกรมจะมองจากกลุ่มบัญชีสินค้า(เริ่มระบบ 1.3.2) ที่สินค้าดังกล่าวอ้างอิงถึงเท่านั้นค่ะ ตามตัวอย่างก็จะเป็นกลุ่ม "ST01" ซึ่งถ้าไม่ได้ใส่เลขที่บัญชีใด ๆ ไว้ โปรแกรมจะฟ้อง Error ขึ้นมาว่า "กำหนดเลขที่บัญชีเพื่อลงรายวันไม่ถูกต้อง ‘      ‘" ในตอนที่เราทำรายการขายเงินเชื่อค่ะ

 
Image
   
   

โปรแกรม express online , โปรแกรมบัญชี express ,ระบบบัญชี express ผ่านเน็ต, โปรแกรม express ระหว่างสาขา,ระบบ express online ,Express Online ระหว่างสาขา ,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express รับวางระบบ express และ Network

CopyRight 2012© www.ictbiz.co.th
Contact Us : online@ictbiz.co.th