ไอซีทีบิซ : บริการไอทีสำหรับธุรกิจ,โปรแกรมบัญชี Express,โปรแกรมบัญชี CD Organizer,WinSpeed,BusinessPlus ระบบโปรแกรมบัญชี online บริการวางระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ SME,บริการฝึกอบรม VPN ,Online Marketig ,การทำตลาดออนไลน์,การฝึกอบรมสัมนาทางด้านไอที และ IT สำหรับองค์กรธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่ใช้ชีวิตอยู่กับระบบไอทีและอินเตอร์เน็ต
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชี Express
เทคนิคการใช้งานโปรแกรม
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
VDO สอนการใช้งาน
DOWNLOAD แบบฟอร์ม
บริการวางระบบบัญชี
บริการอบรมนอกสถานที่
บริการแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณี
บริการพิเศษรายปี (M/A)
 
โปรแกรมบัญชี express set
 
ชุดโปรแกรม Express ประกอบด้วย
 

1. CD ชุดติดตั้งโปรแกรม Express พร้อม Serial Number

2. CD สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี express
3. หนังสือคู่มือสอนการใช้งานภาษาไทย กรณี Verson Thai/Eng จะมีคูมือภาษาอังกฤษให้ 1 เล่ม
 
โปรแกรมบัญชี Epxress Demo Download
หน้าแรก
 
1     การนำฐานข้อมูล เอ็กซ์เพรส มาใช้ร่วมกับ Access
2     การนำระบบ บาร์โค้ด (Barcode) มา ใช้กับ เอ็กซ์เพรส Express
3     การประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจนำเข้า
4     การประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจผลิต (กรณีมีสต๊อคงานระหว่างทำ)
5     การประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจฝากขาย
6     การประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจฝากขายห้าง
7     การประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจลิสซิ่ง (Leasing)
8     การประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจเช่าซื้อ และ ผ่อนชำระ
9     การประยุกต์ใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
10     การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจผลิต
11     การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Express ธุรกิจก่อสร้างแบบเป็น 1 โครงการ 1 บริษัท
12     การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจก่อสร้าง
13     การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้าทางเรือ
14     การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
   
   

โปรแกรม express online , โปรแกรมบัญชี express ,ระบบบัญชี express ผ่านเน็ต, โปรแกรม express ระหว่างสาขา,ระบบ express online ,Express Online ระหว่างสาขา ,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express รับวางระบบ express และ Network

CopyRight 2012© www.ictbiz.co.th
Contact Us : online@ictbiz.co.th