อบรม VPN ,อบรม VPN ผ่านระบบ ADSL,อบรม VPN เชื่อมต่อระบบงานบัญชี
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
ลูกค้าสามารถโอนเงินชำระเงินค่าสินค้าและบริการได้ที่
ลูกค้า ธนาคาร / สาขา ประเภท เลขที่บัญชี

กรณีนิติบุคคล
  สั่งจ่าย หรือ โอนเงินในนาม "บริษัทไอซีทีบิซ จำกัด"  
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรามอินทรา (แฟชั่นไอส์แลนด์ 2) ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ ออมทรัพย์
 
กรณีบุคคลธรรมดา   สั่งจ่ายในนาม "คุณเกริกกานต์ ดอนกลาย"  
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา ออมทรัพย์
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรามอินทรา (แฟชั่นไอส์แลนด์ ) ออมทรัพย์
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ ออมทรัพย์
       
       
 

โปรแกรม express online , โปรแกรมบัญชี express ,ระบบบัญชี express ผ่านเน็ต, โปรแกรม express ระหว่างสาขา,ระบบ express online ,Express Online ระหว่างสาขา ,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express รับวางระบบ express และ Network

CopyRight 2012© www.ictbiz.co.th
Contact Us : online@ictbiz.co.th